facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Лекция-дискусия КРЪГОВА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕС - ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪДЕЩЕТО

public_1050x399_crop_478b24840a

 

Публичната лекция-дискусия по темата имаше за цел да представи модели и добри практики на Кръгова икономика в различни държави на ЕС, включително и в България, в контекста на модела за Устойчиво развитие. Бяха разгледани причините за преход от линеен към кръгов стопански модел и комплексния характер на еволюцията към една “икономика, която не познава понятието боклук”.

 

Публичната лекция-дискусия се проведе в рамките на постоянен семинар “Новите лица на икономиката” на Нов български университет.

 

Записът от Събитието в ZOOM, може да видите тук

Access Passcode: *AN.z3jh

 

Лектори - дискутанти:

 

1. Румяна Мишонова - доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика, устойчивото развитие, трансфер на технологии и знания. Дипломирана от Университета в Нант (Франция), днес Румяна е старши консултант по Европейски проекти и сътрудник в „Институт Кръгова Икономика”.

 

2. Арх. Ива Станишева (ARB Architect, MArchD, Ba(hons) е завършила Oxford Brookes University със специализация Urban Design и Emergent Hybrids: Disaster and Flood Resilience. Интересите й са фокусирани върху градоустройството и бъдещето на градовете и връзката им с околната среда и устойчивото развитие. Тя е активен член на Architects Climate Action Network (ACAN) в Лондон, където е координатор на групата по кръгова икономика.

 

3. Светослав Стойков има интерес към пресечната между на природата, енергийната ефективност, архитектурата и устойчивото развитие. Той има дългогодишен опит както от академичните среди, така и от промишлеността в областите на устойчивото развитие, устойчивата архитектура, енергийната ефективност, биомимикрията и инженерните науки. Участвал е в научноизследователска и развойна дейност в Австрия, Германия и Великобритания, както и в редица проекти, свързани с енергийна ефективност и устойчивост в обществените, търговските и промишлените сгради и системи. 

 

 

Модератор: 


гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова - ръководител на Франкофонски център за академични постижения в НБУ (ФЦАП), преподавател в департамент „Икономика“. Доктор по право и съвременна история на Университета на Бургундия, Франция и доктор по политология на НБУ. Съосновател на образователна мрежа за устойчиво развитие "Място за бъдеще" и на гражданско сдружение "Щастливеца".

 

 

За доп. информация:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg