facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

УНИЦЕФ - Университети, бизнес и общество за по-добро бъдеще

 

Публична лекция в НБУ на представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита

 

 
 
Верен на девиза си "Не се боим от разнообразието", Нов български университет целогодишно предлага и организира събития и публични лекции с водещи авторитети от различни сфери на обществено-икономическия и научен живот. Актуалните теми създават възможност за дискусии с широк кръг аудитория.

 

Фокусът в лекцията на д-р Муита в НБУ беше Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и по-специално свързаните с изкореняване на бедността, качествено образование, добро здраве, равенство между половете, борба с климатичните промени и намаляване на неравенствата. Д-р Муита акцентира върху това как изглежда устойчивото бъдеще от гледна точка на децата и младежите. Специално внимание бе отделено на ролята на отговорните университети като партньор за постигането на целите и възможностите за взаимодействие.

 

Лекцията се проведе  на живо в канала на НБУ в Youtube от 17:00 ч. на 30 ноември 2020 г. от университетската галерия УниАрт.

 

Модератор на събитието беше Жюстин Томс, дългогодишен преподавател в НБУ.
 
За тези, които не са успели да гледат, можете да се запознаете с лекцията ѝ тук.
 
Представяме ви също и презентацията на д-р Муита, за да разгледате и нея.
 
 

За доп. информация:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg