Училище за професионално и продължаващо обучение

УНИЦЕФ - Университети, бизнес и общество за по-добро бъдеще

 

Публична лекция в НБУ на представителя на УНИЦЕФ в България д-р Джейн Муита

 

 
 
Верен на девиза си "Не се боим от разнообразието", Нов български университет целогодишно предлага и организира събития и публични лекции с водещи авторитети от различни сфери на обществено-икономическия и научен живот. Актуалните теми създават възможност за дискусии с широк кръг аудитория.

 

Фокусът в лекцията на д-р Муита в НБУ ще бъдат Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и по-специално свързаните с изкореняване на бедността, качествено образование, добро здраве, равенство между половете, борба с климатичните промени и намаляване на неравенствата. Д-р Муита ще акцентира върху това как изглежда устойчивото бъдеще от гледна точка на децата и младежите. Специално внимание ще бъде отделено на ролята на отговорните университети като партньор за постигането на целите и възможностите за взаимодействие.

 

Лекцията ще се проведе и предава на живо в канала на НБУ в Youtube от 17:00 ч. на 30 ноември 2020 г. от университетската галерия УниАрт.

 

Всеки желаещ ще има възможност да задава въпроси на д-р Муита онлайн и да получава отговори от нея в реално време.

 

Модератор на събитието ще бъде Жюстин Томс, дългогодишен преподавател в НБУ.
 
 

За доп. информация:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg