facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Въздухът - от наука към политики

lupa_1050x399_crop_478b24840a

Научно-практическа конференция "Въздухът - от наука към политики"

 

Конференцията, организирана от Нов български университет, имаше за цел да популяризира системния анализ при изследване на въздуха и формиране на политики, както и да утвърди изграждането на системен подход за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазване на околната среда сред академичната общност и гражданите.

 

Запис от научно-практическата конференция Въздухът - от наука към политики, състояло се на 03.02.2021 г. онлайн с изключително интересни участници - лекори, експерти в областта, вкл. зам. кмет на Столична община (СО) и кмета на район "Лозенец", и с модератор д-р Александър Симидчиев може да видите тук.

 

Събитието се проведе в рамките на Проект "Лаборатория за качество на въздуха към НБУ - мрежа за обществена осведоменост относно качеството на въздуха и опазването на околната среда ("Air Quality Lab of NBU - Network of Social Learning Related to Air Quality and Environmental Protection"), с подкрепата на Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).

 

 

 

 

Програма

 

10:00 - 10:15 ч.

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
 • Поздравителен адрес от зам. ректора по международната дейност на НБУ Димитър Трендафилов.

- Модератор: Александър Симидчиев - Медицински институт на МВР и сдружение "Въздух и здраве".

 

10:15 - 12:00 ч.

ПАНЕЛ 1: НАУКА - ОТ ДАННИ КЪМ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
 
 • "Мониторинг на атмосферния въздух: от данни към интерпретация и анализ." 
Лектори: Атанас Терзийски и Николай Кочев - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
 • "Добре дошли в света на многото данни и гражданската наука."
Лектор: Стефан Димитров - ПРОЕКТ AIRBG.INFO НА ФОНДАЦИЯ КОД: БЪЛГАРИЯ.
 • "Токсикология на замърсения въздух"
Лектор: Георги Момеков - Фармацевтичен факултет на Медицински университет, София.
 • "Комуникацията за въздуха - представяне на данни от изследване сред академичната общност на НБУ."
 Лектор: Евелина Христова - НБУ.
 • Дискусия

 

12:00 - 13:45 ч.

ПАНЕЛ 2: ПОЛИТИКИ И МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА 

 

 • "Новата програма на Столична община за качество на атмосферния въздух - какво ново по отношение на досегашната Програма за въздуха в София?"
Лектор: Десислава Билева - зам. кмет направление "Зелена система, екология и земеползване", Столична община.
 • "Програмите за качество на въздуха - между план за петилетка и реален инструмент за чист въздух."

Лектор: Ивайло Хлебаров - екологично сдружение "За Земята".

 • "Проблеми и мерки за качеството на въздуха в район "Лозенец", гр. София - можем ли да разглеждаме състоянието на въздуха в София "на парче"?"
Лектор: Константин Павлов - кмет на район "Лозенец", Столична община.
 •  Дискусия

 

Организационен комитет :

 1. Радосвета Кръстанова - Ръководител на Лаборатория за анализ и политики за въздуха
 2. Цилия Стоянова - Директор на УППО (Училище за професионално и продължаващо обучение) в НБУ
 3. Мина Карпузова - сътрудник в Лаборатория за анализ и политики за въздуха

 

 

 

За доп. информация:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg