Център за професионално и продължаващо обучение

Полева школа „Балканско наследство“