Училище за професионално и продължаващо обучение

Полева школа „Балканско наследство“

Полева школа „Балканско Наследство“ е съвместна програма на Нов български университет и Фондация „Балканска наследство“.  Представлява археологическа полева школа, която предоставя редица курсове по археология, антропология и история на Югоизточна Европа, преподавани на английски език.

Курсове се провеждат в България и Република Македония.

Освен запазване, документиране и изучаване на Балканското културно наследство, участниците пътуват до атрактивни исторически забележителности и градове в България, Македония, Гърция, Сърбия и Турция. Концепцията на всеки курс съчетава в себе си 3 основни обучителни модула с кредитни часове по заявка: теоретичен (лекции, презентации и полеви обучения) и практически (изкопна теренна работа или лабораторни занимания по консервация на исторически обекти и паметници), екскурзии.

За информация:

 ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

  • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
  • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
  • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99