Училище за професионално и продължаващо обучение

Съдебно - психологични експертизи

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

Програмата е предназначена както за специалисти в областта на правоприлагането, които биха желали да задълбочат своите познания по приложна психология, така също и за завършилите образователно-квалификационни степени по психология.

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Първият опит да се организира практическо специализиращо обучение за интересуващите се специалисти. Макар и в рамките на сравнително лимитиран хорариум, програмата представя достатъчно сериозно и систематизирано знание и практика, които ще бъдат от полза за разгръщане на професионалния капацитет на обучаваните.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Съдебна психология
 • Същност, структура и видове съдебно-психологични експертизи
 • Психодиагностика в съдебно-псиохологичната експертиза
 • Съдебно-психиатрична експертиза
 • Практикум по съдебно-психологични експертизи

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 165 часа

 

ЛЕКТОР: проф. д-р Калин Гайдаров

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

ЦЕНА: 1 210 лв.

 

За информация и записване:

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99