Училище за професионално и продължаващо обучение

Училищна психология (за педагози)

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Да разшири техните знания и практически умения за психологическа работа с деца и юноши, техните учители и родители. Процесът на обучение и ежедневното взаимодействие и общуване със съвременните ученици  изискват нови подходи и методи, съчетани с добре развити социално-психологически умения.

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

За хора непсихолози с висше образование, работещи в сферата на образованието, предимно учители и директори.

 

 

ОСНОВНИ ТЕМИ

 • Развитие в училищна възраст
 • Психологическо тестиране
 • Активни методи на обучение
 • Деца със специални образователни потребности
 • Професионален стрес и бърнаут
 • Семейни отношения и представяне на детето в училище
 • Педагогическа психология
 • Психология на общуването
 • Девиантно поведение в детско-юношеска възраст
 • Училището като организация
 • Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши

 

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

 • Работа в малки групи
 • Практически упражнения
 • Симулации
 • Дискусии

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават свидетелство за професионална квалификация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: два семестъра

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

 

ПРИЕМ:  Висше образование и мотивационно есе.

 

ЦЕНА: 700 лв. на семестър

За информация и записване:

 

 

ГЕРГАНА ЛАЛОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: glalova@mail.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

ИРИНА ДОБРИЯНОВА 

 • Телефон: 02 9800099, 02 9802210
 • E-mail: idobriyanova@nbu.bg
 • Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99