Училище за професионално и продължаващо обучение

Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 г.

 

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО:

 

Бакалаври предучилищна и начална педагогика, социални педагози, специални педагози, психолози и логопеди, екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции  от различни области на страната,  които работят с деца 3-6 години. 

 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

 

Предоставяне на курсистите на теоретична и практическа подготовка за въвеждане на педагогическите принципи на д-р М. Монтесори в груповата работа в детските градини у нас. Осигуряване на практическа супервизия върху прилагането на получените от педагозите знания в ежедневната им работа. 

 

ЛЕКЦИОНЕН ПЛАН НА ПРОГРАМАТА:

 

Лекционният план покрива основните теоретични аспекти на Монтесори-концепцията и включва усвояването на всички практически аспекти на работата с Монтесори материала за възрастта от 3 до 6 години.

Лекционният план е съставен по начин, който дава възможности за активен обмен на практически опит между обучаващите се и обучителите.

  • Теоретични основи на Монтесори педагогиката – 40 лекционни часа.
  • Упражнения от практическия живот – 20 лекционни часа  и 40 часа практика.
  • Сензорика – 40 лекционни часа и 40 часа практика.
  • Реч – 20 лекционни часа и 40 часа практика. 
  • Математика – 60 лекционни часа и 40 часа практика.
  • Природа и космос – 20 лекционни ч. и 20 ч. практика.
  • Монтесори педагогиката  и децата със специални нужди – 14 лекционни часа.
  • Наблюдение в детска градина – 16 часа.

 

Теоретичното и голяма част от практическото обучение протича в Локален център Пловдив, в специално подготвена за курса Монтесори-зала. Друга част от практиката е в Монтесори детска градина в град Пловдив.

 

 

ЕКИП ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

 

д-р Йорданка Пискова – детски психо-невролог, AMI – диплома 3-6, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия

Ренета Венева – психолог, AMI – диплома 3-6, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия

Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия

 

За информаци и записване:

 

Локален център на НБУ в гр. Пловдив

 

Организатор:


Цветелина Циркалова

 

Адресбул. „Марица“ No 91, партер


Телефони(032) 6253210878 125 263


E-maillc-plovdiv@nbu.bg