Училище за професионално и продължаващо обучение

Вечерни курсове по чужд език

 

Вечерните курсове по чужд език се провеждат два - три пъти седмично по 4 учебни часа, от 18.00 до 21.10 ч. 

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg