Училище за професионално и продължаващо обучение

Вечерни курсове по чужд език

 

Центърът по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ), който е част от структурата на Училището за професионално и продължаващо обучение, предлага вечерни курсове по чужд език

 

Те се провеждат два - три пъти седмично по 4 учебни часа, от 18.00 до 21.10 ч. 

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg