facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Вечерни курсове по чужд език

eng1920_1050x399_crop_478b24840a

 

Вечерните курсове по чужд език се провеждат два - три пъти седмично по 4 учебни часа, от 18.00 до 21.10 ч. 

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg