Училище за професионално и продължаващо обучениеПрофесионалното и продължаващо обучение на Нов български университет (НБУ) е организирано чрез Училището за професионално и продължаващо обучение (УППО). То включва професионално-квалификационни програми, курсове, академии, семинари, практикуми, летни училища, лекции и др. обучения с различни направления и в разнообразни формати, които са ориентирани към всички възрасти. Провеждат се интензивно през цялата календарна година и имат изключително практически характер, като някои от тях се акредитират в академичните програми на НБУ. 

 Основната цел на УППО е непрекъснато да създава и да предлага нови възможности за учебни и практически програми, придържайки се към принципа Учене през целия живот (Lifelong Learning). 

 


Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. 

 

 

Обученията се осъществяват на територията на НБУ и в неговите центрове, вкл. в Локалните центрове на НБУ страната, със съвременни интерактивни методи и модерни технологии, съобразени с необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията, спрямо спецификата на всеки курс.

 

За повече информация, участия и за записвания:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)
Корпус 2, Офис 208
Нов български университет
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (бутон 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg


и в Локалните центрове на НБУ в страната:

гр. Пловдив
бул. "Марица" 91
Тел.:  032/ 625 321,  0878 125 263
E-mail: lc-plovdiv@nbu.bg

гр. Варна
ул. "Мусала" 8
Тел.: 052/ 631 427,  0878 125 264
E-mail: lc-varna@nbu.bg