Училище за професионално и продължаващо обучениеУчилището за професионално и продължаващо обучение
(УППО) към Нов български университет (НБУ) предлага разнообразни програми и обучения, вкл. професионално-квалификационни, курсове, семинари, летни школи, академични и практични лекции, др., които са ориентирани към всички възрасти. 

Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив.  

Нашата цел е непрекъснато да създаваме и да предлагаме нови възможности за учебни и практически програми, придържайки се към принципа Учене през целия живот (Lifelong Learning).

Обученията се осъществяват със съвременни интерактивни методи и модерни технологии, съобразени с необходимостта от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията и спрямо спецификата на всеки курс.

За повече информация:

Тел.: 02/ 811 0268, 02/ 811 0108
E-mail: uppo@nbu.bg

 

Офис 208, Корпус 2, НБУ 
ул. "Монтевидео" 21
гр. София - 1618