facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

СОМЕЛИЕР

vinnno_1050x399_crop_478b24840a

 

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Стартова дата: 1 октомври 2021 г.

Краен срок за записване: 31 август 2021 г. 

 

Предлагаме ви единствената в България програма с професионална квалификация "Сомелиер" (НКПД - 2020 г., код 5131 - 2006 "Сомелиер").

Курсистите, завършили успешно програмата получават Свидетелство за професионална квалификация „Сомелиер“.

 

Целта на програмата е да запознае курсистите детайлно с всички моменти от винопроизводството, технология на дегустацията, кулинарни технологии, сомелиерство, винен туризъм и др. Обучението се осъществява чрез теоретични и практически часове по изучаваните теми за придобиване на професионална квалификация – сомелиер.

 

Програмата е подходяща за всички, които обичат виното и желаят да станат професионалисти в тази област.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Лекционният план на програмата обваща по 7 курса на семестър и включва теоретични и практически часове по изучаваните теми. По време на всяко практическо занятие ще бъдат дегустирани до 6 вина, съобразени с теоретичната част.

 

Курсове през първи семестър:

 1. История, цивилизация и култура на виното;
 2. Тероар. Класификация на вината;
 3. Основи на дегустацията. Технология. Органолептичен анализ;
 4. Енология;
 5. Български винени сортове;
 6. Световни винени сортове;
 7. Специални вина.

 

 Курсове през втори семестър:

 1. Сомелиерство. Функции и компетенции;
 2. Български винени региони;
 3. Световни винени региони;
 4. Гастрономия и сервиране;
 5. Управление на винарната в ресторанта;
 6. Особености на винения туризъм;
 7. Дестилирани напитки и ликьори.

 

Завършването на програма става с полагане на държавен изпит след покриване на необходимия брой кредити. 

 

 

 

Завършилите получават управленски, технологични и специфични професионални знания и умения, които им дават възможност да се реализират конкурентно в сферата на ресторантьорството, туризма и винения сектор.

 

Преподавател: Иван Македонски, винен експерт, който през последните 8 години води курсове на различна винена тематика в CASAVINO и реализира майсторски класове и авторски проекти, свързани с вино и храна.

 

 

Стартова дата: 1 октомври 2021 г.

Краен срок за записване: 31 август 2021 г. 

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 500 лв.

Учебна такса за един семестър: 750 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg