facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Гражданскоправни науки

pravo_1050x399_crop_478b24840a

 

Практикумът по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ подготвя студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети за държавен изпит.


Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Гражданскоправни науки (ГПН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.


График:

 

28.03.2022 г. – от 08:00 ч. до 11:10 ч. - д-р Силвия Цонева; - онлайн /в MOODLE/
29.03.2022 г. – от 08:00 ч. до 11:10 ч. – д-р Силвия Цонева; - онлайн /в MOODLE/


30.03.2022 г. от 09:40 ч. до 12:50 ч. - доц. Тодор Коларов, д.н; - онлайн /в MOODLE/
31.03.2022 г. от 09:40 ч. до 12:50 ч. – доц. Тодор Коларов, д. н.; - онлайн /в MOODLE/


01.04.2022 г. от 08:00 ч. до 12:50 ч. – проф. Екатерина Матеева, д.н.; - онлайн /в MOODLE/


02.04.2022 г. от 09:40 ч. до 11:10 ч. – докторант Ивелина Дахлянова; корпус ІІ, зала 404 и онлайн чрез виртуална класна стая в MOODLE


02.04.2022 г. от 11:20 ч. до 12:50 ч. – докторант Цветелина Лекова; корпус ІІ, зала 404 и онлайн чрез виртуална класна стая в MOODLE


03.04.2022 г. от 08:00 ч. до 11:10 ч. - проф. Екатерина Матеева, д.н. - онлайн /в MOODLE/

 

 

Учебна такса: 260 лв.

 

Краен срок за записване и плащане на таксата 25.03.2022г. - 15.00ч.

 

Курсът ще стартира при сформирана група от 10 човека!

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:   uppo@nbu.bg