facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Гражданскоправни науки

pravo_1050x399_crop_478b24840a

 

Практикумът по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ подготвя студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети за държавен изпит.


Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Гражданскоправни науки (ГПН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.


График:

 

 

3.11.2023 г.  от 9.40 до 17.50 часа - зала 111, корпус ІІ,  доц. д-р Силвия Цонева 

 

4.11.2023 г. от 8.00 до 16.10 часа - зала 310, корпус І, проф. Екатерина Матеева, д.н. 

 

5.11.2023 г. от 9.40 до 17.50 часа - зала 310, корпус І, съдия Андрей Георгиев 


 

 

Учебна такса: 300 лв.

 

Краен срок за записване и плащане на таксата  - 31.10.2023г. 

 

Курсът ще стартира при сформирана група от 10 човека!

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:   uppo@nbu.bg