Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Гражданскоправни науки

Практикум по Гражданскоправни науки (ГПН)

 

 

Практикумът по ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ подготвя студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети за държавен изпит.


Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Гражданскоправни науки (ГПН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.


Практикумът ще се проведе със смесено обучение - присъствено в НБУ и онлайн в електронната обучителна платформа на НБУ.


Учебен график - дати за провеждане на Практикума по ГПН:

  • 03.10.2020 г. (събота), 9:40 - 14:30 ч. - онлайн - съдия Десислава Джарова
  • 04.10.2020 (неделя), 09.40-14.30 - онлайн - съдия Десислава Джарова
  • 08.10.2020 г. (четвъртък), 09:40 - 14:30 ч. - онлайн - г-жа Цвета Желязкова
  • 10.10.2020 г. (неделя), 9:40 - 14:30 ч. - НБУ (присъствено) - г-жа Ивелина Дахлянова
  • 11.10.2020 г. (неделя), 9:40 - 14:30 ч. - НБУ (присъствено) - г-жа Ивелина Дахлянова


Краен срок за записване: 02.10.2020 г.

Учебна такса: 260 лв.

 

 

За доп. информация и записване:


Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg