facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години

5540_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА 

 

Целта на програмата е да предостави на курсистите теоретична и практическа подготовка за въвеждане на педагогическите принципи на д-р М. Монтесори в груповата работа в детските градини у нас. Осигуряване на практическа супервизия върху прилагането на получените от педагозите знания в ежедневната им работа. 

 

Програмата е подходяща за лица с предходно педагогическо образование – ПУП и НУП; социални педагози; специални педагози. Също така за психолози и логопеди, екипи от специалисти от центрове за обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип и други социални институции  от различни области на страната,  които работят с деца 3-6 години. 

 

Хорариумът на курса е 400 академични часа или около 10 месеца (1 акад. година).

 

 Лекционният план на програмата е следния:

 • Теоретични основи на Монтесори педагогиката – 40 лекционни часа
 • Упражнения от практическия живот – 20 лекционни часа  и 40 часа практика
 • Сензорен материал – 40 лекционни часа и 40 часа практика
 • Реч – 20 лекционни часа и 40 часа практика
 • Математика – 60 лекционни часа и 40 часа практика
 • Природа и космос – 10 лекционни часа и 10 часа практика
 • Наблюдение и практика в детска градина – 20 часа
 • Държавен изпит – предвидени са 20 часа за цялата група

Лекционният план е съставен по начин, който дава възможности за активен обмен на практически опит между обучаващите се и обучителите.

Програмата завършва с полагане на държавен изпит.

 

Курсистите, завършили успешно програма по Монтесори педагогика в НБУ, получават документ в зависимост от тяхната предходна квалификация:

 • Педагози - Свидетелство за професионална квалификация - Специалист при групова работа с деца от 3 до 6 години по Монтесори педагогика
 • С различна от педагогическа квалификация (психолози, логопеди) - Удостоверение

 

Екипът от преподаватели се състои от изключителни специалисти, сертифицирани от Международната асоциация Монтесори (AMI), с дългогодишен обучителен опит и солидни практики:

 • д-р Йорданка Пискова – детски психо-невролог; AMI – диплома 3-6 години, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
 • Ренета Венева – психолог; AMI – диплома 3-6 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
 • Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия

 

Такса: 1700 лв. за цялото обучение

 

 Необходими документи за записване в програмата:

 

 

1. Заявление /свалете бланка от ТУК /

2. Копие от диплома за висше образование

3. Мотивационно писмо

4. Професионален опит с деца /не е задължително условие, описвате само ако имате такъв/

5. CV - европейски формат

6. Снимки 2 броя /снимки се предават след като стартира обучението/

 

 

Документите се изпращат на имейл: uppo@nbu.bg 

 

В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация :

Тел.:0878 125 263
E-mail: 
uppo@nbu.bg