Център за професионално и продължаващо обучение

За нас

cpo4_959x399_pad_478b24840a

Център за професионално и продължаващо обучение

 

 

Център за професионално и продължаващо обучение е част от структурана на Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо обучение в Нов български университет.

Продължаващото обучение включва програми, курсове, семинари, майсторски класове, летни училища, академични лекции, ориентирани към всички възрасти. Те се организират интензивно през цялата календарна година и имат практически характер, като значителна част от тях се акредитират в академичните програми на НБУ.

ЦППО организира обучения в различни направления:

  • Мениджмънт и чужди езици,
  • ИТ Сертификационен център
  • Публични лекции и обучения
  • Летни школи
  • Академии 
  • Майсторски класове

  

Сертификационният център провежда целогодишно компютърни обучения и сертификационни изпити за ИТ умения на водещи световни компании. След успешно завършване на лицензираните ИТ академии Центърът издава сертификати, които са предпочитани от множество компании при наемане на работа.

 

 

Сертификат по ISO 9001:2015

 

Декларация на ръководството за политиката по качество

 

За контакти:

 

Доц. д-р Венцислав Джамбазов – Декан ФДЕПО, НБУ


Телефон: 02 8110279
E-mail: vdzhambazov@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 209


Никол Андреева - Директор на ФДЕПО, НБУ


Телефон: 02 8110558
E-mail: nandreeva@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 209


Емилия Трифонова – Директор на ЦПО


Телефон: 02 8110108
E-mail: etrifonova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208


Гергана Лалова – Мениджър Общуване на чужд език


Телефон: 02 9800099, 02 9802210
E-mail: glalova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99


Ирина Добриянова – Мениджър Проектна дейност


Телефон: 02 9800099, 02 9802210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Княз Борис I“ 99

 

Ралица Митова - Мениджър ЦППО


Телефон: 02 8110108
E-mail: rmitova@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 208


Мартин Стоянов - „Майсторски класове“


Телефон: 02 8110472
E-mail: mstoyanov@nbu.bg
Адрес: София, ул.“Монтевидео“ 21, корпус 2, офис 412

 

Факултетен съвет:


Доц. д-р Венцислав Джамбазов (председател), Проф. д-р Цветан Георгиев, Проф. д-р Христо Георгиев, Доц. Възкресия Вихърова, Доц. д-р Стефан Стефанов, Доц. д-р Виолета Касърова, Доц. д-р Иванка Данева, Доц. д-р Кирил Радев, Доц. д-р Кристиян Хаджиев, Доц. д-р Георги Арнаудов, Доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева, Доц. д-р Събина Ракарова, Доц. д-р Михаил Михайлов, Доц. д-р Соня Алексиева, Доц. Борис Сергинов, Доц. Ева Волицер, Доц. д-р Красимир Йорданов, Доц. д-р Станислава Георгиева, Доц. д-р Ботьо Захаринов, Доц. д-р Ангел Георгиев, Доц. д-р Ренета Димитрова, Доц. д-р Татяна Фед, Гл. ас. д-р Петьо Будаков, Гл. ас. д-р Надя Маринова, Гл. ас. д-р Ралица Берберова, Гл.ас. Станимир Мичев, Борис Христов (студент), Георги Долапчиев (студент)