facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Професионално-квалификационни програми

УППО предлага широка гама от професионално-квалификационни програми. 

 

Имате желание да получите професионална квалификация в уникални по рода си програми?  УППО предлага:

 

Имате желание за професионална квалификация в сферата на педагогиката? Някоя от тези програми може би е точно за вас: