Училище за професионално и продължаващо обучение

Чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти

 

Центърът по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ), който е част от структурата на Училището за професионално и продължаващо обучение, организира чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти, както и специализирани чуждоезикови обучения за нуждите на държавната администрация. 

 

Обученията се организират в удобно за обучаваните време и място.

Програмата може да бъде изготвена по задание на клиента и да съдържа обучение по специализиран чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. насоченост.

 

Курсистите, завършили успешно обучението, получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg