Училище за професионално и продължаващо обучение

Чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти

 

Чуждоезиковите обучения за корпоративни клиенти, както и специализирани чуждоезикови обучения за нуждите на държавната администрация се организират в удобно за обучаваните време и място.

Програмата може да бъде изготвена по задание на клиента и да съдържа обучение по специализиран чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. насоченост.

 

Курсистите, завършили успешно обучението, получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg