Училище за професионално и продължаващо обучение

Чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти

 

Чуждозикови обучения за корпоративни клиенти

 

Организиране на чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти, както и специализирани чуждоезикови обучения за нуждите на държавната администрация.

 

Обученията се организират в удобно време и на удобно за обучаваните място.

 

Програмата може да бъде изготвена по задание на клиента и да съдържа обучение по специализиран  чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. насоченост.

 

При успешно приключване на обучението се издава Свидетелство за чуждоезикова специализация.

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg