facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Чуждоезикови обучения за корпоративни клиенти

corporation_1050x399_crop_478b24840a

 

Чуждоезиковите обучения за корпоративни клиенти, както и специализирани чуждоезикови обучения за нуждите на държавната администрация се организират в удобно за обучаваните време и място.

Програмата може да бъде изготвена по задание на клиента и да съдържа обучение по специализиран чужд език – с финансова, юридическа, търговска и др. насоченост.

 

Курсистите, завършили успешно обучението, получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg