Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Публичноправни науки

Практикум по Публичноправни науки (ППН)

 

 

Практикумът по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ е за подготовка на студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети, на които им предстои явяване на държавен изпит.

 

Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Публичноправни науки (ППН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.

Практикумът ще се проведе онлайн в електронната обучителна платформа на НБУ.

Учебен график - дати за провеждане на Практикума по ППН:

  • 21.11.2020 г. (събота), 9:40 - 16:10 ч. - проф. д-р Екатерина Михайлова
  • 22.11.2020 г. (неделя), 9:40 - 11:10 ч. - проф. д-р Екатерина Михайлова
  • 22.11.2020 г. (неделя), 11:20 - 16:10 ч. - проф. Райна Николова, д.н.
  • 28.11.2020 г. (събота), 9:40 - 12:50 ч. - гл.ас. д-р Памела Бучкова
  • 28.11.2020 г. (събота), 13:00 - 17:50 ч. - гл. ас. д-р Гинка Симеонова
  • 29.11.2020 г. (неделя), 09:40 - 14:30 ч. - гл. ас. д-р Гинка Симеонова


Краен срок за записване: 17.11.2020 г.

Учебна такса: 260 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:


Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg