Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Публичноправни науки

ppp_1050x399_crop_478b24840a

 

Практикумът по ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ е за подготовка на студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети, на които им предстои явяване на държавен изпит.

 

Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Публичноправни науки (ППН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.

 

Практикумът се провежда онлайн в електронната обучителна платформа на НБУ.

 
Учебна такса: 260 лв.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6)
E-mail: uppo@nbu.bg