facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикуми

 

Целта на практикума е да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Публично-правни науки (ППН), както и за опресняване на знания и надграждане в тази област за юристи и др.

 

Практикумът е съставен от три курса:

 

  1. LAWQ100 Практикум по гражданскоправни науки;
  2. LAWQ200 Практикум по наказателноправни науки;
  3. LAWQ300 Практикум по публичноправни науки;

 

Курсовете се основават на конспектите за трите държавни изпита по гражданскоправни науки, наказателноправни науки и публичноправни науки. Темите са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

 

Лектори са доказани експерти - преподаватели от Департамент „Право“ на НБУ.

 

Практикумът се провежда стандартно 2 пъти в учебната година- през есенния и пролетния семестър.

Учебна такса: 260 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ,  ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:   uppo@nbu.bg