Училище за професионално и продължаващо обучение

Практикум по Наказателноправни науки

Практикум по Наказателноправни науки (НПН)

 

 

Практикумът по НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ НАУКИ е за подготовка на студентите от програма ПРАВО на Нов български университет (НБУ) и студенти от други университети, на които им предстои явяване на държавен изпит.

 

Практикумът ще се проведе със смесено обучение - присъствено в НБУ и онлайн в електронната обучителна платформа на НБУ.  

 

Практикумът има за цел да помогне и да подкрепи студентите в подготовката им за успешно полагане на държавния изпит по Наказателноправни науки (НПН), както и за опресняване на знанията и надграждане в тази област - за юристи и др.

Учебен график - дати за провеждане на Практикума по НПН:

  • 31.10.2020 г. (събота), 9:40 - 17:50 ч. - НБУ (присъствено) - проф. д-р Веселин Вучков
  • 01.11.2020 г. (неделя), 08:45 - 12:05 ч. - (онлайн) - доц. д-р Ралица Костадинова
  • 07.11.2020 г. (събота), 09:40 - 16:20 ч. - НБУ (присъствено) - съдия Пламен Дацов
  • 08.11.2020 г. (неделя), 9:40 - 16:20 ч. - НБУ (присъствено) - съдия Пламен Дацов

 


Краен срок за записване: 26.10.2020 г.

Учебна такса: 260 лв.

 

 

За доп. информация и записване:


Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет
Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (опция 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg