facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

img-4270_1050x399_crop_478b24840a

Съвместна програма с Национална Асоциация на Ресурсните Учители (НАРУ)

  

 

Курсистите, завършили успешно програмата „Ресурсен учител” получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на приобщаващото образование, които да овладеят знания, умения и отношения за работа с деца със специални образователни потребности, учещи в различни степени на образователната система, с които да подпомогнат тяхното активно включване както в училищна среда, така и в обществения живот.

 

Програмата е подходяща за кандидати с педагогическа правоспособност, бакалавърска или магистърска образователна степен, психолози.

 

Основни теми:

 

  • Стратегии за работа с деца със специални образователни потребности;
  • Организация и управление на приобщаващото образование;
  • Функционално оценяване и оценка на образователните потребности (ICF);
  • Специална психология;
  • Управление на агресивното и предизвикателно поведение.

 

Интерактивни методи:

 

  • Работа в малки групи;
  • Практически упражнения;
  • Симулации;
  • Дискусии.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Обучението се осъществява от водещи преподаватели на Нов български университет и на Националната асоциация на ресурсните учители.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 800 лв.

Учебна такса за един семестър: 900 лв.

 

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

"Бих желала да изразя своята благодарност към преподавателите от курса ми за обучение в програмата за ресурсен учител, за тяхното отлично представяне на лекциите, независимо от извънредната ситуация и преминаването към онлайн преподоване. Материалите и представянето надминаха моите очаквания. Много съм доволна от качеството на използваните методи и платформи и проявената компетентност от страна на обучителите. Поздравления за тяхната динамична реакция, структурата на работа и високия професионализъм." -  Елеонора Планинец

 

"Записването ми в програмата за следдипломна квалификация на Нов български университет „Ресурсен учител“ е едно от най-правилните решения, които съм вземала досега. Програмата е структурирана изключително добре, като се започне от най-основното и се разгръща до най-новите тенденции в приобщаващото образование. Всеки един курс е представен по интересен и интерактивен начин, богато застъпени са неформалните методи на обучение, а най-ценното за всички бъдещи специалисти е неговата практическа насоченост. Лекторите в програмата „Ресурсен учител“ са сред водещите в тази област в нашата страна. Притежават богат и ценен опит, натрупан в България и чужбина, и не се колебаят да го предадат на нас, студентите. Изграждат у нас увереността, че именно ние можем да бъдем тези, които да развиваме приобщаващото образование заедно с тях." -  Марияна Георгиева

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Училище за професионално и продължаващо обучение към НБУ

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg