facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Монтесори класна стая – основни дейности, подход и практики в ученическа възраст 1- 4 клас

 

Тази програма е надграждаща.  Тя е подходяща за изброените в програма едно специалисти,  които работят с деца от 6-9 години и са преминали успешно програмата „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години“. 

 

Целта е да предостави на курсистите теоретична и практическа подготовка за въвеждане на педагогическите принципи на д-р М. Монтесори при групова работа с деца  във  възрастта 6-9 години.  

 

Хорариумът на курса е 200 академични часа или около 5 месеца.

 

Лекционният план покрива основните теоретични аспекти на Монтесори-концепцията и включва усвояването на всички практически аспекти на работата с Монтесори материала за възрастта от 1-4 клас. Той е съставен по начин, който дава възможности за активен обмен на практически опит между обучаващите се и обучителите.

  • Теория – 20 часа
  • География – лекции и упражнения – 20 часа
  • Математика – лекции и упражнения – 40 часа
  • Геометрия – лекции и упражнение – 20 часа
  • Реч – български език –  лекции и упражнения - 40 часа
  • История – лекции и упражнения - 20 часа
  • Практика и наблюдение – 20 часа
  • Презентации и обратна връзка – 20 часа

Програмата завършва с презентиране на подготвените курсови работи и обратна връзка от страна на преподавателите.

 

 

Екипът от преподаватели се състои от изключителни специалисти, сертифицирани от Международната асоциация Монтесори (AMI), с дългогодишен обучителен опит и солидни практики:

  • Ренета Венева – психолог; AMI – диплома 3-6 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен - Германия
  • Симеон Чуканов – социален педагог;  Монтесори диплома от Лудвиг-Максимилиан Университет, Мюнхен за 3-6 и 6-12 години, Монтесори терапевт, референт на Интернационалната Академия за рехабилитация на развитието, Мюнхен – Германия

 

 

 

За доп. информация и записване:

Монтесори център на УППО

бул. Христо Ботев 92В, ет. 1 (Рилон център)

гр. Пловдив

Тел.: 0878 125 263
E-mails: montessori@nbu.bg