Училище за професионално и продължаващо обучение

Езиково обучение

 

 

Курсове по чужди езици

 

 

Общ чужд език: нива А1, A2, B1, B2, C1,C2

английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, румънски

Чужд език за нуждите на бизнеса и държавната администрация, практически чужд език; курсове по поръчка на индивидуални и корпоративни клиенти; подготвителни курсове за явяване на изпит

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО

Курсовете са подходящи за възрастни; за индивидуални и корпоративни клиенти

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Целта на обучението е курсистите да получат знания и умения, съответстващи на заложените за съответните нива знания и умения по Европейската езикова рамка. Рамката е създадена с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане.

 

МЕТОДИ:

  • Работа в малки групи
  • Практически упражнения
  • Симулации
  • Мултимедийни презентации
  • Интерактивни методи

Формат:

  • Дневни полуинтензивни
  • Дневни интензивни курсове
  • Вечерни
  • Съботно-неделни

 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Участниците получават Свидетелство за чуждоезикова специализация.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 120 часа – стандартен курс

 

ВОДЕЩИ: 

Висококвалифициран преподавателски състав от щатни и хонорувани преподаватели на НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

 

 

Наши клиенти и партньори за качеството на езиковите обучения:

„…Резултатите от съвместната ни работа и дълогосрочното ни сътрудничество с ЦППО на НБУ са модел за ефективно провеждане на чуждоезиково обучение и добра практика, която препоръчвам на институциите, които искат да постигнат успех в обучението на своите служители.“

Илия Манолев,

Зам. генерален директор на

ДП „Ръководство на въздушното движение“, 2017 г.

Обучението беше изпълнено професионално, компетентно и в съответствие с нормативните изисквания. ЦППО доказа, че разполага с нужните специалисти и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите.

Даниела Недялкова,

Министерство на образованието и науката

 

Много благодаря за професионалното преподаване, умелите, работещи методи и техники за научаване на трудната граматика и проблемна лексика още в час, и най-вече за търпението! Успех на преподавателите и целия екип на ЦППО при НБУ! Надявам се да се срещнем отново!

Анкета корпоративен курс

 

ЗАПИСВАНЕ - текущо

 

 

ЦЕНА: 310 лв. за един участник (без учебните помагала).

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg