Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни полуинтензивни курсове по чужд език

 

Дневните полуинтензивни курсове по чужд език се провеждат понеделник, сряда и петък по 2 учебни часа, от 7.30 до 9.00 ч. или от 16.00 до 17.30 ч.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg