Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни полуинтензивни курсове по чужд език

 

 

Понеделник, сряда и петък по 2 учебни часа, от 7.30 до 9.00 или от 16.00 до 17.30

 

Свидетелство за чуждоезикова специализация

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg