facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК

uche_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА

 

Стартова дата: 16 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

Курсистите, завършили успешно програмата "Учител по чужд език" получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

Целта на програмата е да развие у обучаваните професионално отношение към учителската работа, да ги подготви за преподавателската дейност по чужд език или по определен учебен предмет на чужд език, както и за педагогическо общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

 

Програмата  е подходяща за бакалаври и магистри от различни специалности, които желаят да се развиват професионално като учители по чужд език в системата на средното образование.

 

Програмата съдържа следните модули:

  • Общотеоретични дисциплини;
  • Практико-приложни дисциплини;
  • Избираеми курсове;
  • Стаж в училище.

 

Интерактивни методи:

  • Работа в малки групи;
  • Практически упражнения;
  • Дискусии.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

  

Лекторите са екип от хабилитирани преподаватели на НБУ; практици от системата на училищното образование.

 

Стартова дата: 16 октомври 2021 г. 

Записването е до 1 октомври 2021 г.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 440 лв.

Учебна такса за един семестър: 720 лв.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 0884 026910
E-mail:  crps@nbu.bg