facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

УЧИТЕЛ ПО ...

u_1050x399_crop_478b24840a

 

Курсистите, завършили успешно програмата "Учител по..." получават Свидетелство за професионална квалификация.

 

Целта на програмата е да развие у обучаваните професионално отношение към учителската работа, да ги подготви за преподавателската дейност по определен учебен предмет, както и за педагогическо общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

 

Програмата е подходяща за бакалаври и магистри от различни специалности, които желаят да се развиват професионално като учители в системата на средното образование.

 

Програмата съдържа следните модули:

  • Общотеоретични дисциплини;
  • Практико-приложни дисциплини;
  • Избираеми курсове;
  • Стаж в училище.

 

Интерактивни методи:

  • Работа в малки групи;
  • Практически упражнения;
  • Дискусии.

 

Продължителността на програмата е 2 семестъра (1 академична година).

 

Лекторите са екип от хабилитирани преподаватели на НБУ и практици от системата на училищното образование.

 

Учебна такса за цялата програма (два семестъра, 1 академична година): 1 800 лв.

Учебна такса за един семестър: 900 лв.

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

"Като възпитаник на Нов български университет, смятам, че човек, за да усвоява нови умения и разгърне възможностите си в своята пълнота, е необходима благоприятна среда, а такава тук има. Тя се изразява в професионализма на преподавателите, тяхната грижа и стремеж чрез индивидуален подход да развиват потенциала на студентите си. Курсовете в програмата „Професионална квалификация УЧИТЕЛ по..." са много добре структурирани, дават ясни теоретични основи, концепции и са с практическа насоченост." -  Бориана Янева

 

"Имах удоволствието да се обучавам в професионално-квалификационна програма „Учител по…“ към Училище за професионално и продължаващо обучение при НБУ, в период а октомври 2019 г. – юни 2020 г.

Програмата беше изключително практически насочена, развивайки у мен професионално отношение към учителската работа. Подготви ме за преподавателската дейност по учебния предмет биология, както и за педагогическото общуване с ученици, административно ръководство, колеги и родители.

Дипломирах се от програмата през юни 2020 г. и мога да кажа, че се чувствам изключително мотивирана и подготвена да се реализирам успешно в преподавателската сфера като учител по биология.

Горещо препоръчвам професионално-квалификационна програма „Учител по…“ на всеки, който желае да продължи професионалното и личностното си развитие като учител и възпитател.“ – Аделина Савова

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Училище за професионално и продължаващо обучение на НБУ

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg