Училище за професионално и продължаващо обучение

Монтесори педагогика

 

 

 

В професионално-квалификационните ни програми по Монтесори педагогика, които реализираме от април 2016 г., са се обучили над 300 педагози от различни населени места в страна.

 

Основната програма е "Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години".

Завършилите тази програма могат да продължат своето обучение в надграждащата професионално-квалификационна програма "Монтесори класна стая - основни дейности, подход и практики в ученическа възраст 1 - 4 клас", както и в "Монтесори терапия", която е в етап на подготовка и предстои скорошната и реализация.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 208
Нов български университет
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 110 (подменю 6 - за продължаващо обучение)
E-mail: uppo@nbu.bg

 


както и в Локалните центрове на НБУ в страната:

гр. Пловдив
бул. "Марица" 91
Тел.:  032/ 625 321,  0878 125 263
E-mails: lc-plovdiv@nbu.bg ; kkondeva@nbu.bg

гр. Варна
ул. "Мусала" 8
Тел.: 052/ 631 427,  0878 125 264
E-mail: lc-varna@nbu.bg