facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА

 

 

ТЕКУЩ ПРИЕМ ЗА НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА 

 

В професионално-квалификационните ни програми по Монтесори педагогика, които реализираме от април 2016 г., са се обучили над 300 педагози от различни населени места в страна.

 

Основната програма е "Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години".

Завършилите тази програма могат да продължат своето обучение в надграждащата професионално-квалификационна програма "Монтесори класна стая - основни дейности, подход и практики в ученическа възраст 1 - 4 клас".

 

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ УЧАСТНИЦИ

 

 

„Първо искам да започна с прекрасната обратна връзка, която нашите учители върнаха за обучението. Казаха, че е било изключително полезно, структурирано, вдъхновяващо и отварящо очите. Благодаря!“

 

Мариана Донкова – зам. директор по учебната дейност ЧСУ "Българско школо", гр. София

 

 

 

"В Монтесори обучението ми допадна възможността всеки курсист сам да определи собствения си темп на работа и упражнения, гъвкавостта в продължителността, която се осигурява за упражнения и практика. Изключителната отдаденост към всичко, което се поднася на курсистите, и като информация, и като практически показ, ангажираността на преподавателите да са постоянно до нас и да отговарят на десетките въпроси и нужда от уточнения, които възникват в хода на практическата работа. Ерудицията и сърцето, което влагат в процеса на преподаване!“

 

Анелия Божанова -    директор на ДГ “Малкият принц“, гр. Пловдив

 

 

 

Не съм срещала друг труд или произведение, което толкова дълбоко и обосновано да разглежда мотивите и да разкрива етапите на детското развитие както това е направено в „Попиващия ум”. При това с акцент върху морала, етиката и културата. Този подход възпитава социално зрели и отговорни индивиди. А лично моят интерес беше предизвикан от начините да изградим мислещи, независими и свободни деца. Ето това е голямата ценност, която дължим на съвременното поколение. Но за да я предадем на тях, трябва преди всичко да я култивираме у нас.

 

Мариана Кутина – директор на ДГ № 5  „Мечо Пух“, гр. Стара Загора

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Тел.: 0878 125 263

E-mails: montessori@nbu.bg