Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни интензивни курсове по чужд език

 

 

 

Дневните интензивни курсове по чужд език се провеждат всеки работен ден по 6 учебни часа, от 8.00 до 12.50 ч. или от 13.00 до 17.50 ч.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210, 0884 026910
E-mail: uppo@nbu.bg