Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни интензивни курсове по чужд език

 

 

 

Центърът по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ), който е част от структурата на Училището за професионално и продължаващо обучение, предлага дневни интензивни курсове по чужд език

 

Те се провеждат всеки работен ден по 6 учебни часа, от 8.00 до 12.50 ч. или от 13.00 до 17.50 ч.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg