facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Дневни интензивни курсове по чужд език

up2_1050x399_crop_478b24840a

 

Дневните интензивни курсове по чужд език се провеждат всеки работен ден по 6 учебни часа, от 8.00 до 12.50 ч. или от 13.00 до 17.50 ч.

 

Курсистите получават Свидетелство за чуждоезикова специализация от НБУ.

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg