Училище за професионално и продължаващо обучение

Български език за чужденци

 

Обучениeто е предназначено за чужденци, които желаят да изучават български език с различни цели:

академична, общокултурна, бизнес, туризъм и др.

 

Обучението има практическа насоченост.

 

 

За доп. информация и записване:

Център по чужди езици и мениджмънт (ЦЧЕМ)

 

Гергана Лалова - Мениджър "Общуване на чужд език"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: glalova@nbu.bg

 

Ирина Добриянова - Мениджър "Проектна дейност"

Адрес: гр.София, ул.“Княз Борис I“ 99
Тел.: 02/ 980 0099, 02/ 980 2210
E-mail: idobriyanova@nbu.bg