facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Телепрактика и дигитални технологии в логопедията

digitalni-resheniq-logoped_1050x399_crop_478b24840a

Телепрактика и дигитални технологии в логопедията

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Интегрирането на дигитални устройства навсякъде около нас, било то по време на логопедична терапия, в класната стая, у дома, или за презентация по време на обучителен семинар или уебинар, вече не е са само удобството, а необходимо познание и умение. Това е функционален начин за предоставяне на логопедичната терапия в по-ефективна и атрактивна форма, както и за подобряване на интерактивността при усвояване на знания, умения, опит, подкрепа на всички обучаеми – деца или възрастни.

Основна задача на настоящия курс е да запознае курсистите с предизвикателствата и решенията по отношение на напредъка на технологиите, както и на възможностите на дигиталните решения и мобилни приложения, които биха могли активно да подпомагат специалистите логопеди, психолози и/или педагози.

Особено внимание ще бъде отделено на телепрактиката като принцип на реализация, за прилагане на телеконсултация, телемедицина и телетарапия, като се наблегне на правната рамка и регулаторните аспекти на национално и международно ниво, както и на добрите практики по света. Курсистите ще се запознаят със специфични софтуерни решения и платформи в областта, които биха помогнали при реализацията на телепрактика.

Независимо от ползите от прилагането на алтернативни дигитални решения при логопедична терапия, ще бъде отделено време и за работа в дискусионен режим по отношение на екранно зависимите деца, превенцията от екранна зависимост, както и начините за преодоляването й.

Лекционната материя представя базови и надграждащи компетенции, които биха били  отправна точка да се развият практическите познания и умения за работа с достъпни и дружелюбни софтуерни инструменти, Специално внимание ще бъде отделено на изработване на мини игри, образователни материали и презентационни визии.

 

Успешно завършилите курсисти ще:

1) знаят:

 • основните етични норми и правила за провеждане на терапевтична сесия посредством решенията за телепрактика
 • различни мултимедийни платформи и инструменти

2) могат да:

 • провеждат онлайн терапевтична сесия по протокол
 • описват потенциалната полза от терапевтични интервенции, базирани на дигитални решения
 • използват и прилагат на практика уеб инструменти за дизайн на мини интерактивни игри

 

Теми, разглеждани в курса:

 1. Телепрактика – същност, принципи, стандарти, правила и етични норми
 2. Класификация на дигиталните инструменти
 3. Гид на мобилните приложения и онлайн платформи в сферата на логопедичната практика
 4. Инструменти за разработване на онлайн игри за нуждите на логопедичната практика
 5. Български опит, решения и иновативни продукти
 6. Дигитален детокс на екранно зависими деца
 7. Разработка на мини игри с достъпни уеб ресурси 

 

 

Дата: 16 и 17 септември 2023 г..

Такса: 150 лв.

Място: онлайн

 

Курсът ще се проведе при сформирана група от минимум 7 човека.

Краен срок за записване: 03 септември 2023 г.

                                           

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК.
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За лектора доц. д-р Полина Михова

Полина Михова е магистър по Компютърни технологии в биомедицината, НБУ и Рехабилитация при езикови и говорни нарушения, НБУ и асистент по шифър 02.21.10 „Приложение принципите на кибернетиката в различни области на науката — медицина, биокибернетика“. От 2005 г. е директор и титулярен преподавател в бакалавърска програма „Естествени науки“, модул „Медицинска кибернетика“ в НБУ. Завършила е пълният курс на С1SСО академия, избрана за представително лице през 2005 г., през 2013 завършва Health Information Networking към С1SСО академия и придобива ECDL сертификат № BG 000463 / 8 май 2013 г. Syllabus Version 5.0: Module Word Processing, Module Spreadsheets, Module Presentation.

Има защитен дисертационен труд на тема „Телемедицински функции на Медицинска Информационна Система“; участва в 3 учебника и 2 монографии в съавторство.

Доцент по Обществено здраве от м. Октомври 2021 г. с над 10 години опит като щатен преподавател към Департамент „Здравеопазване и социална работа” и представител на НБУ за Български Институт по Стандартизация (БИС), като отделно е член към ТК – 57 Информационни и комуникационни технологии на БИС.

Основните ѝ научни интереси са в областта на Информационните системи в медицината, телемедицината, електронното здравеопазване, интерактивните обучителни ресурси, както и терминологичната квалификация на медицинския информатик.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg