facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Чужди езици

hello_1050x399_crop_478b24840a

 

Целта на обучението е курсистите да получат знания и умения, съответстващи на заложените за съответните нива знания и умения по Европейската езикова рамка. Рамката е създадена с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала. Оценяват се компетенциите в четирите умения: слушане, четене, говорене, писане.

 

Курсовете са подходящи за възрастни, за индивидуални и корпоративни клиенти

 

Методи:

  • Работа в малки групи
  • Практически упражнения
  • Симулации
  • Мултимедийни презентации
  • Интерактивни методи

 

Формат:

  • Дневни полуинтензивни
  • Дневни интензивни курсове
  • Вечерни
  • Съботно-неделни

 

 

Курсистите, завършили успешно, получават Свидетелство за чуждоезикова специализация.

 

Продължителността на обучението е 120 часа.

 

Лекторите са висококвалифициран преподавателски състав от щатни и хонорувани преподаватели на Нов български университет.

 

Записването е текущо. 

 

Учебна такса за един участник (без учебни помагала) е 420 лв.

 

 

СПОДЕЛЕНО ОТ НАШИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ:

 

„Резултатите от съвместната ни работа и дълогосрочното ни сътрудничество с ЦППО на НБУ са модел за ефективно провеждане на чуждоезиково обучение и добра практика, която препоръчвам на институциите, които искат да постигнат успех в обучението на своите служители.“

Илия Манолев - зам. генерален директор на ДП „Ръководство на въздушното движение“, 2017 г.

 

"Обучението беше изпълнено професионално, компетентно и в съответствие с нормативните изисквания. ЦППО доказа, че разполага с нужните специалисти и ресурси, необходими за изпълнение на дейностите."

Даниела Недялкова - Министерство на образованието и науката

 

"Много благодаря за професионалното преподаване, умелите, работещи методи и техники за научаване на трудната граматика и проблемна лексика още в час, и най-вече за търпението! Успех на преподавателите и целия екип на ЦППО при НБУ! Надявам се да се срещнем отново!"

Анкета корпоративен курс

 

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Нов български университет

Корпус 2, Офис 108
ул. "Монтевидео" 21
гр. София

Тел.: 02/ 8110 380, 0884 026910
E-mail:  crps@nbu.bg