facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Аутизъм-терапевтични практики и подходи

bigstock-education-for-children-at-home-3601797765_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "АУТИЗЪМ - ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ И ПОДХОДИ" 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17 И 18 ФЕВРУАРИ 2024г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 30.01.2024Г.

 

Обучението е подходящо за ресурсни учители, психолози, логопеди и ерготерапевти.

 

По време на обучението ще се запознаете със:

  • спектъра от проявление на аутизма и оновните поведенчески, физиологични и комуникативни особености при деца и ученици със разстройство от аутистичен спектър;
  • „индивидуалния фактор“, като основен при оценка, терапия, обучение и приобщаване на деца и ученици с аутизъм;
  • основните терапевтични подходи, използвани в световен и локален мащаб при разстройства от аутистичен спектър, както и дали и къде в България те се прилагат успешно;
  • основните фактори за успешно приобщаване на деца и ученици с аутизъм- адаптиране и структуриране на средата и учебния материал, базисна оценка на потребностите, визуална подкрепа.

 

Водещ на обучението: Анна Динчева - ръководител на програма по сензорна интеграция и ерготерапия.


Всички участници ще получат удостоверение с 1 (един) образователен кредит от Нов български университет, според изискванията на МОН.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

 

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg