facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА ЗА ХОРА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

visual-art_1050x399_crop_478b24840a

ЦЕЛ на програмата:

 

Програмата дава възможност на хора със специални потребности да развият индивидуалните си интереси, креативност и потенциални възможности в областта на визуалните изкуства.

 

Програмата е подходяща за курсисти със специални потребности, които проявяват интерес към  живопис, фотография, моден дизайн, реклама, история на изобразителното изкуство.

 

            Учебният план включва следните курсове:

Живопис за всички

Стилове и основни техники  в живописта

Цветни импровизации

Изобразителните изкуства като терапия

Малки визуални истории

Моден дизайн – основи на проектирането

Моден дизайн – творческо проучване

Рисуване и импровизация по тема

Рисуване и импровизация по тема, II част

Рекламата – бизнес и изкуство

Истории за художници

Истории за изкуството

Фотографски инспирации

Практика

 

Завършилите програмата курсисти ще притежават базисни знания в областта на историята и теорията на изкуството, дигиталните и мултимедийните технологии;

 

 

Завършилите програмата ще притежават умения да проектират и създават художествени произведения в областта на изящните и приложните изкуства.

 

Всеки курс се записва самостоятелно. Курсистите получават сертификат.

 

            Курсистите, записали и завършили успешно 10 курса от програма "Визуални изкуства за хора със специални потребности" получават Свидетелство за професионална квалификация "специалист по визуални изкуства", в случай че имат диплом за завършено средно образование и след успешна защита на дипломен проект.

 

           Курсистите, записали и завършили успешно 10 курса от програма "Визуални изкуства за хора със специални потребности" получават Сертификат за завършен курс на обучение, в случай че притежават Удостоверение за прослушан гимназиален курс на обучение.

 

 

 

Такса за един курс - 150 лв.

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg