facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ЗА НЕМЕДИЦИ

Портфолиото от курсовете в секция медицина и здраве позволява включването на хора, които не са медицински лица. За тях предлагаме: