facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Поведение на боледуване. Влияние на личността в процеса на диагностициране, лечение, рехабилитация и възстановяване

povedenie-pri-boleduvane_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът въвежда студентите/курсистите в основните процеси в поведението на боледуване в соматични и психични разстройства и влиянието на личностовите характеристики и личностовата патология в диагностиката, установяването на заболяване, създаване на план за лечение, спазване на режим, рехабилитация и възстановяване от болестта. Разглеждат се видовете личностови разстройства и тяхното отношение към процеса на боледуване от соматично и психично заболяване.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Поведение на боледуване, фактори, които влияят върху процеса на диагностика и установяване на болестта.

2

Поведение на боледуване, фактори, които влияят върху процеса на лечение и рехабилитация

3

Влияние на личността в процеса на установяване на болестта, лечението и възстановяването – клъстър 1

4

Влияние на личността в процеса на установяване на болестта, лечението и възстановяването – клъстър 2

5

Влияние на личността в процеса на установяване на болестта, лечението и възстановяването – клъстър 3

6

Емоционални и поведенчески фактори, свързани с личността, който повлияват процеса на преминаване през хроничната болест и имат отношение към режима на живот и превенцията

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

1) знаят:

  • Принципити на поведение на боледуване
  • Характеристиките на личностовите разстройства и тяхното отношение към процеса на боледуване

2) могат:

  • Да участват в екип при подпомагане на пациенти в процеса на диагностициране, лечение и рехабилитация

 

ЛекторДоц. д-р Маргарита Станкова е завъшила Медицински университет, гр. София, специалност психиатрия и магистърска програма „Комуникативни нарушения“ в НБУ и докторска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ. Преминала е курсове и обучения в NTNU, Трондхайм, Iavante Foundation, Гранада. От 2013 година е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. От 2014 година е директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ от 2016 г.

Научните и практически интереси на доц. д-р Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуникативни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, интеграция на деца със специални образователни потребности, етиологични механизми и роля на средата за появата на нарушенията, програми за терапия, оценка на ефекта от терапевтични интервенции.

Доц. д-р Маргарита Станкова е автор на четири монографии в областта на нарушенията в развитието и 62 публикации в тази област. Редактор е на седем издания по темата, участвала е в 15 научни и приложни проекти в областта на работата с деца с нарушения в развитието.
 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
20.01.2024 г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
21.01.2024 г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 10.01.2024 г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg