facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Въведение във фармакологията на психотропните лекарства (за немедици)

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

       Курсът цели да запознае студентите с принципите на взаимодействие между лекарствените вещества и човешкия организъм, с фокус върху централната нервна система. Участниците в курса ще придобият основни знания за най-важните невротрансмитери и техните ефекти. Ще бъдат разгледани базови понятия от поведението на лекарствата в организма (фармакокинетика) и взаимодействието с прицелни структури за осъществяване на лекарствен ефект (фармакодинамика). Ще бъдат представени основните групи лекарства с ефект мърху ЦНС с класификация и наименования и фокус върху психотропните вещества. Ще бъдат обхванати особености в структурата на лекарствата, пътища на въвеждане, дозировка, видове лекарствен ефект и механизми на действие на лекарствените вещества. Ще се коментират основните ефекти на психотропните лекарства и нежеланите им реакции. Ще се обърне внимание на нови направления в разработването на лекарства и бъдещи насоки в развитието на невро- и психо-фармакологията

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Централна нервна система – структура и функция. Видове медиатори и рецептори. Основни принципи на невро- и психо-фармакологията

2

Седативни, сънотворни, анксиолитици.

3

Антидепресанти. Антипсихотици. Антиепилептици.

4

Лекарства за лечение на невродегенеративни заболявания и болка с произход ЦНС.

5

Растителни и вещества природен произход с ефект върху ЦНС

6

Фармакологични подходи за повлияване на зависимости и при стресови реакции.

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

 

1) знаят:

  • Как влияят лекарствата върху човешкия организъм и са запознати с основните характеристики на отделните фармакологични групи повлияващи централната нервна система
  • Подходите за повлияване на зависимости

2) могат:

  • Ориентират се в класификацията и наименования на лекарствата
  • Свободно боравят с основни понятия от фармакологията

 

ЛекторДоц. д-р Любина Тодорова 
 
 
 
 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
19.03.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
20.03.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
 
Учебна такса: 100 лв.

 
Краен срок за записване: 14.03.2022г.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg