facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Дигитални компетенции за по-ефективно преподаване

pexels-vlada-karpovich-4050319_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО ПРЕПОДАВАНЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА"

 

 

Електронната учебна платформа постепенно се превръща в неразделна част от ресурса на всяко съвременно учебно заведение и образователна институция. Целта на този курс е да подпомогне работата на учителите в основното и средно образование, запознавайки ги с възможностите на дигиталните платформи.

 

Дигиталните платформи като BigBluеButton, Zoom, Microsoft Teams и др., предоставят на преподавателите достъп до инструменти, които не само допълват традиционните форми на обучение, но и съдържат потенциал за повишаване на ефективността в цялостния учебен процес.

 

Всяка платформа предлага дидактически инструментариум в четири основни направления:
1️.Дизайн на курсове;
2️.Организация на комуникацията между учителите и учениците;
3️.Достъп до допълнителни и външни ресурси;
4️.Система за електронно изпитване.

 

В рамките на курса ще бъдат разгледани възможностите на дигиталните платформи за по-дълго и ефективно задържане на вниманието на учениците в учебния процес.
Ще се разгледат и елементи от Когнитивната психология, в частта - съзнанието и възприемане на учебно съдържание в дигитална среда.
Курсът включва теоретична и практическа част задание за създаване на иновативно и запомнящо се съдържание в дигитална среда.

 

Успешно завършилите курса ще знаят:

  • Функционални характеристики и възможности на BigBlueButton, Zoom, Microsoft Teams, за по-ефективно преподаване на учебния материал.
  •  Да създават иновативно съдържание в дигиталните платформи за обучение.
  •  Да правят презентация в следните дигитални платформи: BigBlueButton, Zoom, Microsoft Teams.
  •  Да създават инфографика, и др.

 

Лекторгл.ас. д-р Росица Накова - преподавател в департамент "Икономика" на НБУ. Тя е автор и съавтор на общо 13 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Участва в редица научни проекта. Научните и професионалните интереси са свързани с мениджмънт, маркетинг, конкурентоспособност и иновации. Преподавател по следните дисциплини:
„Управление на маркетинга“, „Маркетинг на услугите“,„Маркетингова среда“, „Управление на маркетингова конкурентоспособност“, „Маркетинг“, „Маркетинг на бързооборотните стоки“, “Управление на знанието".

 

Курсът е онлайн с продължителност 32 часа (от които 16 часа са онлайн учебни лекции - теоретична част и 16 часа са практически заниятия), равняващи се на 2 квалификационни кредита.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 2 квалификационни кредита от Нов български университет.

 

Не се предвижда запис на курса.

 

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg