facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Управление на паралелката чрез ученическо самоуправление

class_1050x399_crop_478b24840a

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 19 МАРТ (ПРИСЪСТВЕНО В НБУ) И 26  МАРТ (ОНЛАЙН) 2023 г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 15.03.2023 г.

 

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Курсът цели:

  • да покаже какви възможности, ценности и ползи се разкриват за всяко дете чрез ученическото самоуправление в паралелката;
  • да подпомогне класните ръководители и педагогическите съветници при създаване на ученическо самоуправление в паралелката.
  • да предложи нов, иновативен стил на управление на паралелката с активното използване на потенциала на учениците чрез ученическото самоуправление.  

Курсът е насочен към предприемчивите, модерните и иновативните класни ръководители и педагогически съветници от всички видове училища в страната, които са мотивирани да използват съвременни методи за управление на паралелката, за да я превърнат от общност ЗА  учениците (всичко се прави в тяхно име, но изцяло от възрастните) в общност НА учениците (всичко се прави с тяхно участие) чрез ученическото самоуправление

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Курсистите да имат знания и/или умения:

  • Да са действащи класни ръководители или педагогически съветници.
  • Да се подготвят за класни ръководители или педагогически съветници

 

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса:

 

  • знаят: как да създадат и подпомагат Ученическия съвет на паралелката.
  • могат: да управляват ефективно и иновативно паралелката с потенциала на учениците чрез ученическото самоуправление.

 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 

1

Ученическото самоуправление – същност, характеристики и особености.

2

Съучастници на ученическото самоуправление.

3

Класният ръководител (педагогическият съветник) като водещ съучастник в ученическото самоуправление.

4

Ученическото самоуправление в паралелката.

5

Примерни дейности за ученическо самоуправление в паралелката.

6

Методически насоки по отделни дейности.

7

Привличане на всички категории съучастници в помощ на ученическото самоуправление в паралелката.

8

Движение на ученическите организации за самоуправление (ДУОС).

 

 

ЛЕКТОР: Таня Желязкова-Тея, доктор по теория на познанието и преподавател-изследовател по обща педагогика, история на педагогиката и образованието, съавтор на методическо помагало и съставител на практически сборник за ученическото самоуправление.

 

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК.
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg.
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg