facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

МЕТОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ДИАГНОСТИКА

arrows-gaa10aa6a8-1920_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Целта на курса е курсистите да се запознаят с най-често използваните методи за диагностика в организацията на индивидуално ниво за изследване на знания, умения, нагласи, потенциал на служителите.

Курсът е насочен към развиването на умения за създаване на дизайн на диагностика в организацията и е ориентиран към практическото приложение на наученото в реално провеждане на диагностика чрез различни инструменти, което включва всички етапи: проучване на потребностите от изследване и снемане на заявка, дефиниране на цели и обхват на изследването, създаване на дизайн и избор на методи за изследване, планиране и организиране на изследването, провеждане, обработка на данни и анализ на резултати, обобщение на изводи и препоръки в цялостен отчет от изследването.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

  • знания за организационна психология, организационно развитие и изследване на организациите

 

Успешно завършилите курсисти:

1) знаят:

  • Какви са основните цели, нива и етапи на диагностиката в организациите
  • Основните принципи на дизайн на диагностично изследване
  • Предимствата, недостатъците и начини на приложение на основните методи за диагностика

 

2) могат:

  • Да правят дизайн на диагностично изследване в организацията, като избират комбинация от методи
  • Да провеждат изследване в организацията чрез различни методи за диагностика

 

Лектор: д-р Елена Алтимирска

 

График на курса: в неделя на следните дати 23 и 30 април, 14 и 28 май, 11 юни 2023 г. 

Форма на обучение: присъствено

Такса: 350 лв.

Краен срок за записване: 20 април 2023

 

ЗАПИСВАНЕ:

  1. Свалете бланка от ТУК.
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg