facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

ЗДРАВЕН КОНСУЛТАНТ

health-consultant_1050x399_crop_478b24840a

 Обучителните курсове подготвят специалисти за цялостна грижа и консултация на пациенти с различни заболявания по отношение на здравословни практики, справяне със стреса, подходящо хранене и физическа активност. Знанията и уменията предлагат холистичен подход към здравето в съотвествие с диагнозата, комуникация с пациента и неговото семейство, психологическа подкрепа, преодоляване на стреса и тревожността, както и някои социални аспекти на болестта. Предлага се формиране на умения, базирани на работа по случаи с въпроси, казуси и разиграване на възможности за подпомагане на пациента и неговото семейство.  

Всеки курс /от предложените 10/ се записва самостоятелно. Студенти/курсисти записали всички 10 курса /120 часа/ ще получат сертификат за Здравен консултант .

Здравните консултанти могат да подпомагат пациенти по отношение на здравословни практики, методи за възстановяване след боледуване, индивидуално фокусирано хранене, физическа активност, начин на живот.

Те могат да работят като здравен консултант в областта на здравните услуги към поликлиники, кабинети, болници или частни структури, уелнес центрове и санаториуми, като оказват подкрепа в процеса на диагностициране, лечение и възстановяване от болестта и ориентиране към здравословен начин на живот.

 

Курсовете, които съставят програмата за Здравен консултант са следните: