facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Подкрепа на семейството при кризи и конфликти в детската градина и училището

conflicts-family_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ КРИЗИ И КОНФЛИКТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО"

 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 25 И 26 МАРТ 2023г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 20.03.2023г.

 

Курсът има за цел да предостави алтернативни перспективи за разбирането на възникнали в учебното заведение кризи/конфликти, както и за възможностите за подкрепа на семействата в процеса на преодоляване на предизвикателствата.

 

Акцент е поставен върху методи за ефективно включване на семействата в училищната общност и привличането им като равностойни партньори за изграждане на сигурна среща в учебното заведение

 

Лектор: д-р Петя Варчева, клиничен психолог

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg