facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Управление на дисциплината в класната стая

classroom-discipline_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА В КЛАСНАТА СТАЯ"

 

Настоящата обучителна тема е разработена като отговор на потребностите и заявките на учителите, които срещат трудности с предизвикателното поведение от страна на учениците. Добрата дисциплината в класната стая стои в основата на пълноценното осъществяване на педагогическите задачи.

 

Нарушенията в дисциплината водят след себе си редица негативни последици: загуба на време, в което може да се преподава, влошаване на взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител, учител-родител, влошаване качеството на преподаване, спад на училищната успеваемост, насилие сред учениците, загуба на интерес към учебния процес, натрупване на професионален стрес в учителите.

 

Управлението на дисциплината в класната стая основен елемент, на който стъпва последващата педагогическа дейност. Тя не е следствие от доброто преподаване, а се превръща в негов предвестник.

Управлението на дисциплината в класната стая се разглежда в два аспекта:

  • Превантивни действия за недопускане нарушения на дисциплината;
  • Адекватни педагогически интервенции, целящи да коригират нарушенията на дисциплината и отклоняващото се поведение.

 

Програмата за обучение е създадена и организирана въз основа на добрите андрагогически практики, включваща интерактивни техники и средства.

 

Лектор: д-р Александър Кръстев

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg