facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Работа с лошата новина в медицината, комуникация с пациента и неговото семейство

losha-novina_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът запознава студентите/курсистите с проблемите и преживяванията на пациентите и техните семейства при съобщаване на лоша новина в медицинската практика, етапите на преминаване през кризата, емоциите и проблемите, както и принципите на работа с такива пациенти и техники за преодоляване на затрудненията. Обръща се внимание и на работата с екипа и специалистите за повече умения за работа със собствените преживявания при ситуации в които трябва да се реализира такъв тип комуникация.

 

Теми разглеждани в курса:

 

 

1

Съобщаване на лоша новина в медицинската практика, принципи на комуникацията

2

Организация на заобикалящата среда при съобщаване на лошата новина в медицинската практика, подбор на вербални изрази, комуникативно поведение

3

Методи и техники за подпомагане на пациента и неговото семейство в ситуация на съобщаване на лоша новина в медицинската практика

4

Работа с пациенти в ситуация на криза – разглеждане на случай

5

Работа с пациенти при дългосрочно подпомагане - разглеждане на случай

6

Методи за справяне с преноса и контрапреноса в ситуацията на съобщаване на лошата новина в медицинската практика

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

 

1) знаят:

  • Процеса на съобщаване на лоша новина в медицината
  • Факторите, свързани с преживяванията на пациентите и техните семейства в ситуация на криза

 

2) могат:

 

Да участват в екип при ситуации свързани с криза в медицинската практика

 

ЛекторЛекторДоц. д-р Маргарита Станкова е завъшила Медицински университет, гр. София, специалност психиатрия и магистърска програма „Комуникативни нарушения“ в НБУ и докторска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ. Преминала е курсове и обучения в NTNU, Трондхайм, Iavante Foundation, Гранада. От 2013 година е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. От 2014 година е директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ от 2016 г.

Научните и практически интереси на доц. д-р Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуникативни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, интеграция на деца със специални образователни потребности, етиологични механизми и роля на средата за появата на нарушенията, програми за терапия, оценка на ефекта от терапевтични интервенции.

Доц. д-р Маргарита Станкова е автор на четири монографии в областта на нарушенията в развитието и 62 публикации в тази област. Редактор е на седем издания по темата, участвала е в 15 научни и приложни проекти в областта на работата с деца с нарушения в развитието.

 

 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
27.01.2024г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
28.01.2024г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 17.01.2023г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg