facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Управление на училището чрез ученическо самоуправление

back2school-g1eefcc47c-640_1050x399_crop_478b24840a

 

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20 (СИНХРОННО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТОРННАТА ПЛАТФОРМА НА НБУ) И 27 (ОНЛАЙН) АПРИЛ 2024 г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 18 АПРИЛ 2024 г.

 

 

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 

Курсът цели:

  • да покаже какви възможности, ценности и ползи се разкриват за всяко дете и училищната общност като цяло чрез ученическото самоуправление в училището;
  • да подпомогне директорите и зам.-директорите при създаване на структурирано ученическо самоуправление на всички нива в училището: паралелка – випуск – училищен етап – училище;
  • да предложи нов, иновативен стил на управление на училището с активното използване на потенциала на учениците чрез структурите на ученическото самоуправление.  

Курсът е насочен към предприемчивите, модерните и иновативните директори и зам.-директори на всички видове училища в страната, които са мотивирани да използват съвременни методи за управление на училищната общност, за да превърнат училището от институция ЗА  учениците (всичко се прави в тяхно име, но изцяло от възрастните) в институция НА учениците (всичко се прави с тяхно участие) чрез ученическото самоуправление.

Курсът е изключително подходящ и ценен за новите директори на училища, които сега правят своите първи стъпки в управлението на училищната общност, която се ръководи много по-лесно с участието на децата чрез ученическото самоуправление.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

 

Курсистите да имат знания и/или умения:

 

  • Да са действащи директори или зам.-директори на училища.
  • Да се подготвят за конкурси за директори или зам.-директори на училища.

 

КОМПЕТЕНЦИИ

 

 

Успешно завършилите курса:

 

 

  • знаят: как да създадат структурирано ученическо самоуправление с Ученически съвети на всички нива в училището (паралелка – випуск – училищен етап – училище).
  • могат: да управляват качествено, ефективно и иновативно училището с потенциала на учениците чрез ученическото самоуправление.

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 

1. Ученическото самоуправление – същност, характеристики и особености.

2. Съучастници на ученическото самоуправление.

3. Директорът като водещ съучастник в ученическото самоуправление.

4. Равнища на ученическото самоуправление в училището.

5. Примерни дейности за ученическото самоуправление.

6. Методически насоки по отделни дейности.

7. Привличане на всички категории съучастници в ученическото самоуправление.

8. Движение на ученическите организации за самоуправление (ДУОС).

 

ЛЕКТОР: Таня Желязкова-Тея, доктор по теория на познанието и преподавател-изследовател по обща педагогика, история на педагогиката и образованието, съавтор на методическо помагало и съставител на два практически сборника за ученическото самоуправление.

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 120 лв.

В таксата са включени работни материали за курсистите.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение, НБУ

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg