facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Нарушения на съня

narushenie-na-sania_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Целта на курса е да запознае аудиторията с характеристиките на нормалния сън, най-частите му нарушения, както и с подходите за тяхното третиране

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Нормален сън (продължителност, хронотип)

2

Хипнограма

3

Възрастови особености на съня (бебета, деца, тийнеджъри, старческа възраст)

4

Методи за изследване на съня (въпросници, инструментално изследване)

5

Нарушения на съня и бодърстването. Безсъние

6

Дихателни нарушения по време на сън

7

Абнормни движения на крайниците по време на сън

8

Джет лаг и работа на смени

9

Други  нарушения на съня (нарколепсия, бруксизъм, др.)

10

Терапия на най-честите нарушения на съня

11

Хигиена на съня

12

Социални аспекти на сънната депривация

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

  • Да придобият знания за характеристиките на нормалния сън, и методите за неговото поддържане.

2) могат:

  • Да разпознават факторите влошаващи качеството на съня;
  • Да прилагат и промотират методики за поддържане на оптимално количество и качество на съня;

Да различават най-често срещаните сънни нарушения, изискващи своевременна компетентна намеса.

 

Лектори: доц. д-р Красимир Ранков

 

Доц. д-р Красимир Ранков е завъшил Медицински университет, гр. София през 1999 год. и „Здравен мениджмънт“ пак там през 2010 год.

От 2005 год. започва работа в сектор Физиология към катедра „Физиология и биохимия“ на Национална спортна академия „Васил Левски“

2016 година защитава образователната и науча степен „Доктор“ с дисертационен труд на тема „Количествени и качествени параметри на съня при атлети“.

2021 придобива академичната длъжност „Доцент“;  Професионално направление: 7.4. Обществено здраве

 

Член е на:

Български Лекарски Съюз

Българско дружество по Физиология

Българско дружество по Медицина на съня – съучредител

Европейска асоциация по Медицина на съня

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
17.02.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
18.02.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
 
Учебна такса: 150 лв.

 

Краен срок за записване: 02.02.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg