facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Овладяване на тревожността и справяне със стреса- практика

upset-g53b556aae-1280_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът въвежда в моделите за стрес, влияние на факторите на средата, биологични и генетични фактори, както и обясненията за тревожност, видовете тревожни разстройства и техники и методи за справяне с генерализираната тревожност и паническите кризи. В курса се прави преглед на техники за справяне със стреса и тревожността, тяхната ефективност и очакваните резултати.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Биологични промени в организма в резултат на стрес – демонстрация на ефекти на стреса

2

Тревожни разстройства – симптоми, прояви, обсъждане на случаи

3

Техники за преодоляване на ситуационна тревожност – практика

4

Техники за справяне със симптомите на социална фобия

5

Панически кризи – методи за овладяване на тревожността

6

Техники за справяне с хроничен стрес

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

  • Биологичните и психологически модели за реакция на организима при стрес и тревожност

2) могат:

  • Да участват в екип при работа с хора, преживяващи стрес и тревожност и пациенти с тревожни разстройства

 

Лектори: доц. д-р Маргарита Станкова ; Евгения Даскалова

 

Доц. д-р Маргарита Станкова е завъшила Медицински университет, гр. София, специалност психиатрия и магистърска програма „Комуникативни нарушения“ в НБУ и докторска програма „Езикова и речева патология“ в НБУ. Преминала е курсове и обучения в NTNU, Трондхайм, Iavante Foundation, Гранада. От 2013 година е доцент по “Обществено здраве“ в НБУ в Департамент „Здравеопазване и социална работа“. От 2014 година е директор на Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Ръководител на Департамент „Здравеопазване и социална работа“ от 2016 г.

Научните и практически интереси на доц. д-р Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуникативни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, интеграция на деца със специални образователни потребности, етиологични механизми и роля на средата за появата на нарушенията, програми за терапия, оценка на ефекта от терапевтични интервенции.

Доц. д-р Маргарита Станкова е автор на четири монографии в областта на нарушенията в развитието и 62 публикации в тази област. Редактор е на седем издания по темата, участвала е в 15 научни и приложни проекти в областта на работата с деца с нарушения в развитието.

 

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
01.02.2025 г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
02.02.2025 г. от 14.30 до 19.20ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

Краен срок за записване: 22.01.2025г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg