facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Учителски умения за преподаване в онлайн среда

teachers-online_1050x399_crop_478b24840a

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ "УЧИТЕЛСКИ УМЕНИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ В ОНЛАЙН СРЕДА"

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 03 И 04 ДЕКЕМВРИ 2022г.

 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ - 28.11.2022Г.

 

Курсът е насочен към учителите, които не спират да се развиват и искат да разнообразят своите уроци. Във време, когато техниката навлиза все повече в училищния и обществения живот, за българския учител е важно да преподава в крак с новите технологии, които могат да му бъдат верен съюзник.

Чрез програмите и иновациите засегнати в курса, учителите ще имат възможност да представят учебния материал по един по-разбираем и интересен начин, чрез който учениците ще учат със значително по-голямо желание и интерес към предмета.

Внедряването на 3D технологиите в класната стая и използването на интерактивни методи би могло да увеличи вниманието на учениците към учебния процес и да повиши техните резултати. Облачните пространства и различните презентационни платформи дават възможност на учителя да предостави денонощен достъп към учебния материал..

Всички тези иновации биха могли да улеснят учителя и неговите ученици, а също така да бъдат и изключително полезни за повишаване на качеството на образованието в училище.

 

Цели:

  • Обучаемите да се запознаят с основни апликации и компютърни програми, които могат да се използват в учебния час.
  • Да овладеят знания свързани с нови методи и възможности за преподаване, които да използват в своята всекидневна работа.
  • Да се запознаят с възможностите, които предлагат: Google, PowerPoint, Prezi: Presentation Software, Kahoot, Super Teacher Tools, Mozabook, Augmented reality. Virtual reаlity и др.

 

Лекторд-р Николай Данев

 

Курсът с продължителност 16 часа, равняващи се на 1 квалификационeн кредит.

 

Учебна такса: 120 лв.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат за завършеното обучение и 1 квалификационeн кредит от Нов български университет.

 

 

За допълнителна информация и записване:

Център за развитие на педагогически специалисти (ЦРПС) към УППО

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.: 02/ 8110 380,  0884 026910

E-mail:  crps@nbu.bg