facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Семинар по камерна музика

chamber-music-g57d0c77b8-1280_1050x399_crop_478b24840a

 

СЕМИНАР ПО КАМЕРНА МУЗИКА

Нов български университет, департамент „Музика“ и Училище за професионално и продължаващо обучение

 

Анотация на семинара

Обучението по камерна музика е от особено значение за изграждането на всеки изпълнител-музикант, независимо от това, дали става въпрос за инструментални, вокални или смесени състави. Възможността младите музиканти да се концентрират в работата върху произведение за ансамбъл би довела до тяхното допълнително изграждане и допълване на знанията им. Това, което те правят заедно (в ансамбъла) би могло да им помогне и при индивидуалната работа по специалния им предмет – пеене или инструмент.

Баланса на звука, полиритмични решения, политемпови изисквания, мелодически изграждания, технически трудности, възможни интерпретации – всичко това може да бъде обяснено или потърсено при музициране на камерна музика.

 

Успешно завършилите ще:

Знаят:

 • Да изградят определена камерна творба и изпълнят безпроблемно пред съответна ааудитория
 • Да музицират свободно в ансамбъл (който те са избрали)

Могат да:

 • Интерпретират различни стилови и жанрови камерни произведения от широк кръг композитори
 • Да търсят различни решения при възникнали музикантски и интерпретаторски проблеми, които, съобразно тяхната концепция, да представят пред аудиторията си.

 

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Интепретация на различни стилове в музиката в ансамбловото музициране
 2. Жанрови особености на камерната музика за различни ансамблови състави
 3. Баланс на звука, гласоводене и мелодически решения в различните камерни ансамбли
 4. Композиторски и изпълнителски анализ на камерно произведение. Причина за определени решения
 5. Преодоляване на технически трудности при интерпретация в камерната музика
 6. Ритмически трудности при ансамбловото свирене. Политемпия и полиритмия

 

Дати: от 07 до 15.8.2023 (продължителност - 4 лекции по 90 минути )

Такса за външни участници: 90 лв.

Място: Нов български университет

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

 

За лектора: проф. д-р Милена Шушулова-Павлова завършва Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигелов“ (1983) и има докторска степен от Нов български университет (2006). Тя е доцент по пиано, облигатно пиано, акомпанимент и клавирна методика от 2008 година и професор по музикално продуцентство и музикална социология от 2016 в професионално направление Музикално и танцово изкуство, научно направление Музикознание и музикално изпълнителство. Преподава в Нов български университет от 2001 година. Последователно е била директор на програми по музика (бакалавърски, магистърски и докторски), а от 2009 е ръководител на департамент „Музика“. Члeн е на Съюз на българските композитори, секция „Музиколози“. Председател е на Съюза на музикалните и танцови дейци, дружество „Музиканти-педагози”. Лектор е на семинари по „Мотивация и психология на успеха” в България и чужбина. Участва в организацията на Фестивал-конкурс на СБМТД „С крилете на музиката”. Участна редовно в жури на конкурс по пиано „Орфеева дарба”, организиран от СУ „Климент Охридски” и Фондация „Орфеева дарба“. Член е на Обществения съвет по култура и образование към Столична община по покана на кмета на София. Публикувани са над 80 нейни научни статии, студии в различни издания и сайтове от национално и международно значение. Участва активно в конференции в България и Европа. Ръководител е на над множество проекти, повечето от които  значими и важни, с финансиране от различни програми на национално и европейско ниво: Фондовете на НБУ – Централен фонд за стратегическо развитие, Фондовете на факултетите, други фондове в България – Фонд „Култура“, Фонд на Столична община, Европейски фондове, спонсори и други институции. Повечето проекти са от стратегическо значение за НБУ като: Майсторски клас по пиано на Людмил Ангелов – почетен професор на НБУ; Майсторски клас по арфа на проф. Сузана Клинчарова – почетен професор на НБУ; концерти на Академичен оркестър на НБУ; семинари за изпълнителско майсторство и концерти към тях; оперни и мюзикълни постановки и др. Има трайни интереси м областта на клавирната методика, интерпретаторството, музикалния съпровод и камерното музициране с пиано. Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова има издадени четири монографии:

 • Български композиторски визии за слухово възпитание при усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и издадени през 90-те години на ХХ век). „Аскони-издат“, 2006.
 • Теоретичното наследство на Андрей Стоянов. Източници. Аспекти. Проекции. Аскони-издат, 2007.
 • Музика и публики. Нови концепции за отвореност. Издателство на НБУ, 2015.
 • Послания за музиката. Интервюта и избрани текстове. Издателство на НБУ, 2022.

 

 

За доп. информация и записване:

Училище за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg