facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Психосоматика и боледуване

psihosomatika_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Целта на курса е придобиване на следните знания:

  • знания относно различните теоретични модели изграждащи базата върху която функционриа психосоматиката: Биопсихосоциален модел, Психофизиология, Психоневроимунология.
  • информираност относно етичните и медицинско-правни норми.
  • познания на следните клинични състояния и ситуации:Соматизация;Депресия и тревожност; Патологично поведение при различни болести;Хронична болка и други.

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Психосоматична медицина-определения и кратка история

2

Класификация и диагностика на психичните и психосоматичните разстройства

3

Отношението лекар-пациент

4

Процесът на соматизация. Разстройства на телесен дистрес

5

Психотерапия 

6

Психосоматичното обслужване в практиката

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Успешно завършилите курса студенти/курсисти:

1) знаят:

  • механизмите на връзка между психично и телесно в здраве и болест;причините на разстройствата и тяхното лечение, когато е налице телесна и психологична коморбидност.

 

Лекторд-р Илиана Кирилова , психиатър 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:

Д-р Илияна Кирилова е завършила медицина в Медицински Университет – София и през 2011 г. придобива специалност по психиатрия. През 2017 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. През 2013 г. завършва квалификационен курс по Здравен мениджмънт, през 2015 г. – курс по хипнотерапия към БАХ и курс „Ранна диагностика на когнитивните нарушения“. Провела е обучителни модули в Словакия и Италия

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ 

Д-р Илияна Кирилова 14 години работи като експерт в Институт по психология – МВР, от 2012 г. работи в Психиатричното отделение на МИ-МВР.
 
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:
 
Научните й интереси са в областта на тревожните и депресивните разстройства, психосоматични състояния, кризи, посттравматичен стрес, когнитивни нарушения.

 

 

 

 
Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
03.02.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
04.02.2024г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 150 лв.

 
Краен срок за записване: 19.01.2024 г.
 

ЗАПИСВАНЕ:

 

  1. Свалете бланка от ТУК
  2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
  3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 108

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg