facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Проект „Подкрепа за интеграция на украинските бежанци в България“

1-sqeare_1050x399_crop_478b24840a

 

Една от мисиите на Нов български университет е да поставя в помощ на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти. Водени от мисията на НБУ, доц. д-р Деница Топчийска и доц. д-р Виктор Аврамов инициират проекта „Подкрепа за интеграцията на украинските бежанци в България“, който има за цел да подпомогне украински граждани, които са намерили убежище в България докато трае войната, водена от Русия.

 

Липсата на сигурност и неясният изход от войната принуждават украинските бежанци да изберат България за свой дом дългосрочно, а това предизвикателство изисква те да се адаптират към начина на живот тук и да потърсят възможности за развитие. Тази тенденция засилва необходимостта украинските граждани да изучават местния език и да опознаят държавните институции, законодателството, културата и ценностите на общността.

 

В рамките на няколко месеца проектът „Подкрепа за интеграцията на украинските бежанци в България“ ще генерира поредица от семинари, насочени към украински граждани и местни организации, които да подпомогнат тяхното адаптиране в България. Също така ще предостави възможност на 50 украинци да се включат в безплатни интензивни курсове по български език, които ще се проведат онлайн, а след успешно преминат изпит курсистите ще получат документ за владеене на български език (свидетелство за чуждоезикова специализация) за ниво А1.

 

Създаването на общност от участниците в семинарите и обучението ще помогне за приобщаването им към българското общество и ще им даде възможност да станат активни участници в него.

 

Проектът се осъществява от НБУ с подкрепата на Посолството на САЩ в България.

 

Период на осъществяване на проекта: октомври 2022 – март 2023

 

 

Регистрация за обучението по български език и съпътстващите семинари

 

Теми на съпътстващите семинари

 

Семинар 1 на тема: „Правна рамка за престоя на чужденци в България.“

 

Семинар 2 на тема: „Тенденциите в развитието на пазара на труда в България“

 

Семинар 3 на тема: „Стратегии за кариера и предприемачество в България“

 

Семинар 4 на тема: "Правна рамка в областта на предприемачеството и заетостта в България"

 

 

За повече информация: dtoptchiyska@nbu.bg ; vavramov@nbu.bg