facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Психосоматична медицина и интегративна грижа (за мед. специалисти)

doctor-gf3938345f-640_1050x399_crop_478b24840a

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Целта на курса е придобиване на следните знания:

 • знания относно различните теоретични модели изграждащи базата върху която функционриа психосоматиката: Биопсихосоциален модел, Психофизиология, Психоневроимунология.
 • разбиране на ролята и отговорностите на консултанта в работата му с пациента.
 • разграничават основните роли, в които попада консултанта
 • информираност относно етичните и медицинско-правни норми.
 • познания на следните клинични разстройства и ситуации:Соматизация;Депресия и тревожност; Патологично поведение при различни болести;Хронична болка и други.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

 

Студентите да имат знания и/или умения:

 • медицинско образование,
 • медицинска специалност вкл.психиатрия

 

 

Теми разглеждани в курса:

 

1

Психосоматична медицина-определения и кратка история. Класификация и диагностика на психичните и психосоматичните разстройства

2

Психологични реакции към телесна болест.“Необясними“ телесни симптоми 

3

Депресивни разстройства, Страх и натрапливости 

4

Хронична болка, Травматични разстройства 

5

Психоонкология ,Психокардиология

6

Хранителни разстройства, Безсъние 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

 • механизмите на връзка между психично и телесно в здраве и болест;
 • причините на разстройствата и тяхното лечение, когато е налице телесна и психологична коморбидност.
 • основните роли, в които попада консулнтата в практиката

2) могат:

да конструират  формулировка, включваща психодинамични или психологични, социални и средови аспекти, когато едновременно с това е налице и телесна болест

 

Лектор: д-р Иво Нацов дм , психиатър

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

 1. Висше образование- Медицина-МУ Плевен-1981-87. Диплома: №001500/14. 09. 1987. :
 2. Специалност по психиатрия-МУ София-Диплома: №37383/01. 01. 1991
 3. Научна степен „доктор по медицина“-МУ-Варна-10.2012
 4. Здравен мениджмънт-2000-2017:Министерство на здравеопазването на РБ, Национална здравноосиггурителна каса, Испанска агенция за международно сътрудничество, ФОЗ-София.
 5. Сертифицирани курсове по фармаковигиланс- Уни Сан Диего, Упсала.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 

 1. “Университет Земелвайс“-Будапеща-2011-Европейска асоциация по консултативна и лиезон психиатрия и психосоматична медицина
 2. Kardinal Schwarzenberg Krankenhaus, Schwarzach in Pongau, Salzburg, Austria-2018-клиника по консултативна и лиезон психиатрия

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ:

 

 1. Член на Българска Психиатрична Асоциация/БПА/-от 1991
 2. Член на Комитет по професионални стандарти към БПА-2012-2016.
 3. Член на БЛС
 4. Член на Колегиум Частна психиатрия.
 5. Член на Европейската асоциация по консултативна и лиезон психиатрия от 2007 и член на Европейската асоциация по психосоматична медицина-разширен борд/координатор за България/www.eapm.com
 6. Член на EN.SOMA ACTION- COST- European Cooperation in Science and Technology (координатор за България)www.cost eu/proposal_sesa_guidelines Proposal Reference № OC-2016-2-21556
 7. Член на WHO-група „психиатрия в общата практика“

 

 

АВТОР:


Автор на 5/пет монографии на български:

 • Соматизация, соматоформни разстройства и телесен дистрес-ISBN-978-954-92456-5-3,Sofia,2012.
 • Психиатрия в акушеството и гинекологията-ISBN-978-954-92456-9-1,Sofia,2013
 • Консултативна и лиезон психиатрия:теоретични основи и практически аспекти –ISBN- 9786199028414-Sofia-2014.
 • Телесно здраве, религиозни и духовни вярвания в психиатричната практика-978-619-7548-00-6, BMC,2019
 • Профилактика и рехабилитация на хроничната умора-ISBN-978-619-236-125-9 Fast Print Books, 2019

 

Курсът е с продължителност 12 часа, и ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
04.06.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
05.06.2022г. от 08.00 до 12.50ч. - 6 уч.ч /онлайн/
 
 
Учебна такса: 120 лв.

Краен срок за записване: 27.05.2022г.

 

За доп. информация и записване:

Център за професионално и продължаващо обучение (ЦППО)

гр. София, НБУ, ул. “Монтевидео“ 21, Корпус 2, Офис 208

Тел.:  02/ 8110 110 (опция 6), 02/ 8110 108

E-mail:  uppo@nbu.bg