facebook

Училище за професионално и продължаващо обучение

Монтесори педагогиката - възможности, предимства и предизвикателства

155245_1050x399_crop_478b24840a

 

Този курс е подходящ за специалисти, които работят в детски градини или начални училища.

 

Целта на курса е да запознае курсистите с :

 

1. Основите на Монтесори педагогиката: 

 • подкрепа на развитието на детето от раждането му;
 • себеутвърждаване на детето;
 • свобода и независимост на движението за опознаване на непосредствената околна среда;
 • детето като член на своята група и общност;
 • грижа за себе си;
 • грижа за другите в общността и групата;
 • ред и вътрешна дисциплина;
 • възпитание, основано на ценности и морал.

 

2. Същност на метода на д-р Монтесори :

 • Наблюдаването на децата и техните потребности.
 • Предоставяне на децата на специална среда, в която има собствен избор на заниманията.
 • Системата от материали – строго детерминирана, плод на дългогодишна експериментална дейност.
 • Свобода на действие, вътрешна самодисциплина, без хаос, с установени граници. 
 • Уважение към детето, липса на наказания.

 

3. Характерни особености на Монтесори обучението в сравнение с традиционното обучение:

> Индивидуален подход,

 • Следване собственото темпо на детето.
 • Свобода на движенията.
 • Отсъствие на подкупи и наказания.
 • Ориентация към реалността.

 

4. Практическата част на обучението ще дава възможност на курсистите да:

 • Се запознаят с материали и упражнения от всяка от основните зони в Монтесори класната стая.
 • Работят сами с част от материалите.

 

 

Успешно завършилите курса:

 

1) знаят:

 • Теоретични познания за различните зони в Монтесори класната стая и значението на материалите и подготвената среда за постигане на целите на обучението и възпитанието във възрастта 3-9 години.
 • Принципите и спецификата на Монтесори подхода.
 • Възможните позитивни ефекти върху цялостното развитие на детето ,обучавано в Монтесори класна стая.
 • Как в Монтесори групата се решава въпроса с дисциплината и липсата на  агресия.

 

2) могат:

 • Да направят разлика в начина /подхода за постигане на ДОС в Монтесори класната стая.
 • Да  работят с част от материалите от подготвената среда.

 

 

ЛекторРенета Венева - психолог, Монтесори терапевт.

 

Курсът с продължителност 16 часа.

 

Успешно завършилите курса получават Сертификат  за завършеното обучение от Нов български университет.

 

 

Курсът  ще се проведе при сформирана група от 7 човека на посочените дати:
 
 
08.04.2023г. - 8 уч.ч
 
09.04.2023г. - 8 уч.ч 
 
 
Учебна такса: 120 лв.

Краен срок за записване: 24.03.2023г.

 

ЗАПИСВАНЕ:

 

 1. Свалете бланка от ТУК
 2. Попълнете я и я изпратете на: uppo@nbu.bg 
 3. В ДОПЪЛНЕНИЕ ще бъде предоставена информация за ПЛАЩАНЕ.

 

За доп. информация и записване:

Тел.: 0878 125 263

E-mails: uppo@nbu.bg